24.09.2015

Komuniciranje vozilo-z-vozilom (V2V) in vozilo-z-infrastrukturo (V2I)

Bodoči trend v avtomatizaciji in industriji cestne opreme

Komunikacijski sistem vozilo-z-vozilom (V2V, imenovan tudi avto-z-avtom C2C) uporablja GPS sprejemnik, radio/anteno in računalnik v vozilu za posredovanje podatkov o lokaciji vozila in njegovem gibanju drugim vozilom, opremljenim z V2V, znotraj dosega približno 400 m. Podatki so zatem analizirani in uporabljeni za opozorilo vozniku o možnih nevarnih situacijah. Opozorila so lahko oddana na različne načine, npr. v obliki zvočnih opozoril, grafičnih simbolov, kontrolnih povratnih informacij in vibracij sedeža.

Dodatno komunikacijski sistem vozilo-z-infrastrukturo (V2I, imenovan tudi avto-z-infrastrukturo C2I) omogoča avtomobilu sprejemanje podatkov o voznih razmerah prek semaforjev, druge cestno prometne signalizacije, opreme v predorih in na mostovih ter opreme na cestninskih postajah. Značilna opozorila se lahko nanašajo na prometne zamaške, omejitve hitrosti ali omejitve višine na mostovih in v predorih. Kombinacija tehnologije V2V in V2I je pogosto imenovana V2X. Kot pomemben del tehnologije "Cooperative ITS" predstavlja V2X temelj za izmenjavo informacij med vozili v prihodnosti.

Če so zmogljivosti V2X združene z naprednimi sistemi za pomoč voznikom, lahko vozilo prevzame upravljanje zavor/krmiljenja, da prepreči trčenje, če se voznik ne odzove pravočasno. Nepričakovane nevarne situacije v kombinaciji z neustreznimi reakcijami voznika vodijo v milijone prometnih nezgod vsako leto. S pojavom z V2X opremljenih vozil na naših cestah bi bilo mogoče tako deljene informacije uporabljati tudi uravnavanje prometa, odpravljanje prometnih zamaškov, izboljšanje porabe goriva in zmanjševanje izpustov.

V razvoj V2V in V2I tehnologije so vključni proizvajalci avtomobilov, ponudniki tehnologij in komunikacij V2X, raziskovalni inštituti in vladne službe. V EU je standardizacijski organ ETSI izdal dva evropska standarda za pametne transportne sisteme (ITS): specifikacijo za osnovne storitve medsebojnega obveščanja (Cooperative Awareness Basic Service) – EN 302 637-2 in specifikacijo osnovne storitve za decentralizirano obveščanje o okolju (Decentralized Environmental Notification Basic Service) – EN 302 637-3. Standarda določata nabor sporočil, potrebnih za delovanje aplikacij Cooperative ITS, ki so ključnega pomena za varnost.

Objavljena kot Tehnične specifikacije (Technical Specifications) v sporočilu 1 (Release 1) v okviru ETSI ITS sta bila oba EN pripravljena z upoštevanjem povratnih informacij z delavnic za preizkušanje medsebojnega delovanja (Plugtests), ki jih je za industrijo organiziral ETSI ter na osnovi povratnih informacij o njunem uvajanju. Razvita sta bila v sklopu Mandata 453 Evropske komisije.

Kot vodilni regijski ponudnik prometnih krmilnikov za upravljanje križišč, predorov in mejnih prehodov se Asist zavezuje, da bo zagotovil V2I komunikacijo v semaforskih napravah takoj, ko se bo tehnologija V2X začela pojavljati v vozilih. Vizija našega podjetja je, da z že začetim razvojem na področju V2I komunikacije, postanemo eden od pomembnejših evropskih ponudnikov z V2I opremljenih krmilnikov križišč (semaforjev).

Oglejte si naš kratek animirani predstavitveni video o tem, kaj novi krmilnik podjetja Asist, opremljen z V2I, prinaša uporabnikom cest.

 

Želite prejemati sveže novice o naših novih produktih in ponudbah v vaš poštni nabiralnik?