Naročnik: DARS

Integracija v Nadzornem centru Kozina, 2017-2018

Združeni ITS sistemi v primorskem kraku avtoceste v RNC Kozina.

V Asistu smo vodili integracijo različnih ITS sistemov v enotno kontrolno postajo v Centru za nadzor prometa Kozina. Prometni center Kozina nadzoruje 188 kilometrov avtoceste, z 8 predori v skupni dolžini več kot 6 kilometrov in deluje 24 ur na dan. Operaterji na leto rešujejo več kot 5000 dogodkov. Nameščena oprema, ki jo imajo pod nadzorom vključuje 432 kamer za detekcijo in nadzor, 71 polnih grafičnih spremenljivih prometnih znakov - VMS, 28 vremenskih postaj, 278 SOS terminalov za klic v sili, 4 sisteme za nadzor višine in različne sisteme v predorih. V primeru odpovedi glavneha centra sta v pripravljenosti dva rezervna nadzorna centra: Podnanos in Markovec, ki lahko prevzameta nadzor nad omenjenimi sistemi na avtoceste.

V okviru integracije smo v Asistu implementirali enotno log-in točko, centralni sistem za opozorila in alarme ter integracijo vseh predorskih podsistemov v enotni SCADA grafični prikaz. Ta prikazuje več kot 130.000 objektov na 70 različnih podslikah, za kar je bilo izvedenih več kot 20.000 ukazov. To je trenutno najbolj obsežen integriran SCADA predorski sistem v Sloveniji.

Virtualizirani strežniki sinhronizirajo podatke med vsemi tremi centri, Kozino, Markovcem in Podnanosom.

Vam je všeč kar vidite?

Pošljite povpraševanje
Želite prejemati sveže novice o naših novih produktih in ponudbah v vaš poštni nabiralnik?