Naročnik: DARS

Rušenje cestnin Torovo, 2018

Prostor za izločanje težkih vozil.

Z zamenjavo cestninskega sistema na slovenskih avtocestah iz ABC na elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku (za tovorna vozila) in vinjete (za osebna vozila in motorje) ni več potrebe po ohranitvi cestninskih postaj, zato jih je potrebno odstraniti. Na nekdanjem mestu cestninskih postaj je DARS zgradil kontrolne točke, opremljene s spremenljivimi prometnimi znaki, s posebej urejenih prostorom za izločanje težkih vozil v primeru močnega sneženja.

Na tak način so preurediti tudi bivšo cestninsko postajo Torovo. V Asistu smo poskrbeli za dobavo, delovanje in vgradnjo šestih polnografičnih spremenljivih prometnih znakov, skupaj z različnimi konfiguracijami in krmiljenjem njihovega delovanja. Opravljeni testi s policijo in cestninskimi nadzorniki so bili uspešni, velika večina voznikov je upoštevala vsa navodila iz spremenljivih prometnih znakov.

Asist je konec leta 2016 v centrih Dragomelj in Vransko vgradil grupe virtualnih strežnikov, ki na podlagi tehnologije visoke dostopnosti in virtualizacije strežnikov zagotavljajo nemoten dostop do aplikativnih rešitev sistemov DARS-a (nadzorno-krmilni sistemi NKS v predorih v centrih Dragomelj in Vransko) in DRSI-ja (center za upravljanje in vodenje prometa – CUVP v centru Dragomelj).
V Asistu smo izdelali rešitev s samostojnimi modularnimi strežniki, ki so medsebojno povezani s programsko tehnologijo visoke dostopnosti. Zagotavljajo zanesljivo neprekinjeno delovanje in omogočajo efektivno vzdrževanje v primeru okvare ter enostavno nadgradnjo, dodajanje novih strežnikov v gručo ali zamenjavo sestavnih delov strežniškega sistema.
Z izbrano rešitvijo se izognemo problemom, ko okvara posamezne komponente povzroči okvaro celotnega strežniškega sistema (single point of failure).

Vam je všeč kar vidite?

Pošljite povpraševanje
Želite prejemati sveže novice o naših novih produktih in ponudbah v vaš poštni nabiralnik?